Yshopnoosa.com

Hur du ansluter min iPad till en WGR614v6

Anslut din iPad till din router nätverk att frigöra trådlösa funktionerna i Tablet PC-enhet. När anslutningen har upprättats, kan du söka på webben, kolla din e-post och ladda ner appar och annat innehåll direkt till iPad intern hårddisk. Allt du behöver är namnet på routerns nätverk och trådlösa lösenordet, om sådan finns.

Instruktioner

1 Knacka på ikonen "Inställningar" på iPad hem skärm.

2 Tryck på posten "Wi-Fi" i menyn "Inställningar" och tryck på knappen "ON" att söka efter det nätverk som WGR614v6 använder.

3 Knacka på routerns trådlöst nätverk och anger lösenordet om sådan finns. Tryck på 'Gå med' för att ansluta iPad till WGR614v6. Wi-Fi statusikonen visas flera staplar som visar styrkan i sambandet.