Yshopnoosa.com

Hur du kombinerar en. Rar-fil till en film när du packa upp den?

För enkelhetens skull människor ibland dela upp filmer i flera video klipp. Om du hämtar klipp från en .rar fil, kan du kombinera dem tillsammans efter att extrahera dem så att du kan titta på dem på en gång. Komprimeringsprogrammet används för att extrahera klipp kombinera inte dem. Dock kan du använda Windows Live Movie Maker för att kombinera klipp.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och skriv "Movie Maker." Klicka på ikonen "Windows Live Movie Maker" för att öppna programmet.

2 Klicka på "Lägg till videor och bilder."

3 Navigera till mappen där du extraherade klippen från den .rar arkivera. Tryck på "Ctrl" och klicka på klippen i tur och ordning. Klicka på "Öppna". Du kommer att se klippen i panelen innehåll.

4 Tryck på "Ctrl" och klicka på klippen i panelen innehåll i tur och ordning.

5 Klicka på "Clip" och "Kombinera".