Yshopnoosa.com

Hur man installerar en Windows XP-snabbkorrigering

Hoxfix uppdateringar för operativsystemet Windows XP är de patchar och syftar till att reparera fel upptäcktes i det grundläggande strukturerar av operativsystemet XP-filer. Utföra installationen krävs snabbkorrigeringar för datorn med verktyget Windows Update på din XP-system, en process som tar i allmänhet mindre än 10 minuter att slutföra.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och klicka på "Program."

2 Klicka på "windowsupdate."

3 Följ anvisningarna att välja krävs snabbkorrigeringar och uppdateringar du vill installera på datorn (till exempel att välja de önskade uppdateringarna från en lista).

4 Starta om datorn när installationen är klar.