Yshopnoosa.com

Hur du infogar en plats i Excel 2007

Hur du infogar en plats i Excel 2007

Du kan infoga en sökväg i en Microsoft Excel 2007-kalkylblad. En sökväg anger filens plats och filtypen i ett filsystem. Använda fliken Infoga i menyfliksområdet kommando för att lägga denna sökväg till ett markerat område i kalkylbladet. Kalkylbladet kan exempelvis innehålla sökvägen i en sidfot. En cell kan innehålla en hyperlänk med en filsökväg som öppnar en annan fil fönster för ytterligare läsning.

Instruktioner

Filsökvägen i ett sidhuvud eller en sidfot

1 Öppna sparade kalkylbladet.

2 Klicka på fliken "Infoga" i kommandot menyfliksområdet.

3 Klicka på knappen "Sidhuvud och sidfot" i gruppen "Text". Fliken "Design" visas.

4 Klicka på rutan Sidhuvud eller sidfot.

5 Klicka på knappen "Sökväg" i gruppen "Header & sidfotselement". En kod visas i textrutan.

6 Klicka utanför den här textrutan. Arbetsbokens sökväg visas i textrutan.

Sökvägen i en hyperlänk

7 Öppna sparade kalkylbladet.

8 Klicka på en cell att infoga denna plats. Du kan välja för att markera cellens text för en inbäddad länk.

9 Klicka på fliken "Infoga" i kommandot menyfliksområdet.

10 Klicka på knappen "Hyperlänk" i gruppen "Länkar". Visas en dialogruta för "Redigera hyperlänk".

11 Klicka på nedpilen i rutan "Leta i" platsen för filen. Till exempel, kan filen sparas på skrivbordet.

12 Klicka på filen i fönstret rullningsbar.

13 Klicka på knappen "OK". Hyperlänken visas i cellen.