Yshopnoosa.com

Hur man skapar exponenter med tangentbordet

Exponenter kräver en "upphöjd" format att höja dem över den allmänna linjen i texten. Att ange exponenter med ett tangentbord kräver att programmet har en upphöjd förmåga. Hur du skapar exponenter med ett tangentbord beror på programmet du använder. Många program har genvägar som du anger för att komma åt den upphöjda läget. Lär dig upphöjd genvägen för ditt program så att du kan formatera exponenter ordentligt. Om ditt program inte upphöjd, finns det ett annat alternativ för att ange exponenter.

Instruktioner

Microsoft Word

1 Placera markören där du vill ange exponenten.

2 Tryck på "kontroll," "shift" och "=" tangenterna samtidigt för att komma åt med upphöjd förmåga.

3 Ange numret exponent.

4 Tryck "kontroll," "shift" och "=" tangenterna samtidigt igen för att stoppa upphöjd förmåga.

Open Office

5 Placera markören där du vill ange exponenten.

6 Tryck på "kontroll," "shift" och "P" tangenterna samtidigt för att komma åt med upphöjd förmåga.

7 Ange numret exponent.

8 Tryck "kontroll," "shift" och "P" tangenterna samtidigt igen för att stoppa upphöjd förmåga.

Exponenter utan upphöjd

9 Placera markören där du vill ange exponenten.

10 Ange symbolen "insättningstecken"--"shift" och "6."

11 Ange numret exponent omedelbart efter cirkumflex.