Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till en lista

Textbehandling är en viktig komponent i många program, och därför många programmeringsspråk ger inbyggda funktioner som förenklar vissa uppgifter. Programmeringsspråket Python ger exempelvis möjlighet att konvertera en sträng till en lista. En sträng är ett enda block av text, från ett ord i längd till ett helt stycke. En lista är en behållare som består av element. En lista som skapats från en sträng skulle hålla en bokstav i varje element.

Instruktioner

1 Öppna inaktiv textredigeraren som kommer med Python nedladdningen. TOMGÅNG textredigeraren finns i Program arkivera (eller program för Macintosh), i katalogen Python. En tom källkod fil öppnas i fönstret inaktiv text editor.

2 Deklarera en sträng och tilldela det lite text genom att skriva följande uttalande:

myString = "Detta är en sträng"

3 Konvertera strängen till en lista med hjälp av funktionen "lista", så här:

myList = list(myString)

4 Iterera över alla objekt i listan med en for-loop. Skriv följande for-loop:

för röding i myList:

5 Dra linjen omedelbart efter den for-loop. Denna linje kommer att köra med varje iteration av den for-loop. Denna linje kan du skriva ut alla tecken i listan. Skriv följande efter strecksatsen:

print(char)6

Kör programmet genom att trycka på "F5". Programmet konverterar strängen till en lista över tecken. Dator utdata ser ut så här:

T

h

Jag

s

Jag

s

en

s

t

r

Jag

n

g