Yshopnoosa.com

Hur du ansluter Jive & SharePoint

Hur du ansluter Jive & SharePoint

Jive Software är en up-and-coming företagen belåtenhet företagsledning (ECM) och samarbete sviter. Företaget har gjort en aggressiv push att länka med stora spelare i ECM och samarbete rum, Microsoft SharePoint. Om du vill ha Jive att ansluta till SharePoint, måste du installera en Jive modul som kallas Jive SharePoint ansluta.

Instruktioner

1 Logga in på SharePoint-servern med hjälp av en SharePoint administratören redovisa.

2 Hämta Jive SharePoint Connector installation zip.

3 Packa upp zip installation och sedan hitta en fil med namnet: Jive_SP_Connector_NetApplication_XXX.zip inom det (där XXX är versionsnumret). Packa upp till en ny mapp.

4 Öppna den nya mappen och klicka på Setup_Jive.SharePoint.exe.

5 Klicka på "Nästa" i dialogrutan "Jive SharePoint Connector" Välkommen. I "systemet" dialogrutan, om samtliga förutsättningar klarar, klicka på "Nästa".

6 Klicka på "Nästa" i dialogrutan Installera. I rutan "Installation klara" granska statusen för installationen och klicka på "Close".

7 Starta programpoolen Central Administration om du vill se de Jive-relaterade länkar.