Yshopnoosa.com

Hur du återställer en SonicWALL Pro 100

SonicWALL Pro 100 är en typ av extern brandvägg används mest i en kontorsmiljö för att skydda datorer från hot på Internet. Enheten ser ut som ett modem och ansluter till nätverket via Ethernet-kabel. Du kan behöva återställa din SonicWALL Pro 100 om det uppstår problem med firmware eller om du glömmer lösenordet. En gång återställa värms enheten upp till dess fabriksinställningar. Du bör tillåta cirka fem minuter för denna uppgift.

Instruktioner

1 Titta på baksidan av den SonicWALL Pro 100. Leta upp växeln "Reset" till vänster om den seriella porten.

2 Infoga en tunn spets objekt i hålet och tryck och håll ner knappen i några sekunder.

3 Släpp knappen. SonicWALL Pro 100 återställs.