Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till ett datumformat

Hur konvertera en sträng till ett datumformat

Konvertera strängar till andra format såsom datum är ett vanligt krav för webbprogrammerare. Konverterar en sträng till ett datum kan utvecklaren att manipulera värdena med interna datumfunktioner i Visual Basic. Exempelvis kan en utvecklare som konverterar en sträng till ett datum lägga dagar, månader eller år till ett datum. Datum läggs till variabeln och rätt dag i veckan beräknas. Konvertera datum kan åstadkommas med hjälp av Visual Basic "Convert ()" funktionen.

Instruktioner

1 Öppna Visual Basic-projektet. Högerklicka på formuläret och välj "Visa kod." Detta öppnar filen bakomliggande kod för formuläret, vilket är där din konverteringen är klar.

2 Skapa din sträng och den variabel som används för att tilldela omvandlingen. För att skapa variabler, använder du följande kod:

Dim myString som strängDim myDate som DateTime

3 Tilldela variabeln ett strängvärde. Följande kod tilldelar ett string-värde variabeln:

myString = "12/20/1975"

4 Konvertera en sträng till ett datum. Följande kod visar hur du gör den faktiska omvandlingen:

myDate = Convert.ToDateTime(myString)

Strängen konverteras och resultatet lagras i variabeln DateTime. Detta kan du använda variabeln myDate med någon av de datumfunktioner används i Visual Basic.