Yshopnoosa.com

GIMP Image karta redaktör kommer öppna inte filer

GIMP: s open source plattform ger dig flera olika sätt att ladda och lagra bilder. Även detta ger mer lagringsalternativ, skapar det också potentiella problem när du försöker ladda filer till karta bildredigeraren. Problem med extern lagring, värd lagring och även filtypen kan hindra dig från att öppna filer.

Filändelser

Som standard kan du öppna och använda vanligaste filtyperna genom GIMP. Till exempel, fungerar det med filtyper som GIF, JPEG, BMP och PDF. Om du inte kan öppna en fil med ett vanligt tillägg såsom JPEG, kontrollera att tillägget är rättstavade efter filnamnet och att filen öppnas i ett annat program.

Om du försöker öppna en fil med filnamnstillägget ovanligt inte stöds av GIMP, kan du ladda ner en plugin genom registry.gimp.org. Plugin expanderas filen alternativ, så att du kan arbeta med sällsynta typer.

Lagrade filer

Du kan öppna bilder som lagras på datorns hårddisk genom GIMP Image Map Editor. Om filer flyttas eller tas bort, kanske du kan se namnet i bildredigeraren karta men det går inte att ladda den. Om en bildfil inte laddas, kontrollera att själva filen eller mappen som innehåller filen inte har flyttas till en annan plats på datorn eller tas bort. När ligger, kan du flytta filen till den ursprungliga platsen eller öppna filen från den nya platsen i bildredigeraren karta.

Externa filer

GIMP fungerar med flera olika typer av externa enheter, till exempel digital kamera och externa hårddiskar, så att du kan ladda filer direkt från enheten till GIMP. Programmet måste dock känna igen enheten innan du kan läsa in filer. Om en bild inte ladda, kontrollera att enheten är korrekt ansluten, lösa kablar kan orsaka anslutningsproblem mellan GIMP och en extern enhet.

Fjärrfiler

Du kan spara dina bilder från GIMP Image Map Editor till en avlägsen plats på Internet, såsom en fjärrfil katalog lagras på ditt webbhotellskonto. Om du upplever svårigheter inläsning av filer från en fjärrplats på GIMP, servern att värdar ditt webbhotellskonto kan har tekniska problem eller vara tillfälligt nere för underhåll, under vilken tid kommer du kunna komma åt dina filer. Kontakta serverns kundtjänst för hjälp.