Yshopnoosa.com

Vad är skillnaden mellan Router och ett DSL-Modem?

Vad är skillnaden mellan Router och ett DSL-Modem?

Modem och routrar som används i datornätverk. De ansluta flera datorer eller andra enheter så att de kan kommunicera med varandra. Modem används för att ansluta till Internet, medan routrar ansluta datorer eller nätverk till varandra. Routrar är också en nivå av säkerhet, medan modem inte.

Modemanslutning

Enligt definitionen av "PC Magazine", är ett DSL-modem "en enhet för att ansluta en dator till en telefon företag digital subscriber line (DSL) tjänst för tillgång till Internet." Den ansluter via en telefonlinje till ett telefonjack i väggen. En Ethernet-kabel ansluter sedan direkt till en dator eller till routern.

Anslutning mellan två routrar

Rollen i routern är att många enheter kan kommunicera med varandra på samma nätverk. Det finns flera portar där Ethernet-kablar kan vara ansluten till routern. Var och en av dessa portar kan ansluta en annan enhet till nätverket.

Internet

För att ansluta till Internet, krävs ett modem. Omvandlar signalen tas emot i en som datorn förstår. En router är inte nödvändigt att ansluta till Internet.

Säkerhet

De flesta modem erbjuda inte någon säkerhet mot virus eller hackare. Routrar har dock brandväggar som erbjuder något skydd mot sådana hot.

Modeller

Varje Internet-leverantör (ISP) erbjuder oftast bara en typ av modem till sina kunder. Det finns dock många typer av routrar finns att köpa. Vissa routrar är trådlöst, har fler portar, eller är säkrare än andra.