Yshopnoosa.com

Hur du ställer in administratörskonton i Windows Vista Home Premium 64

Kontrollpanelen-användarkonton kan du lägga till eller skapa användare med olika rätterna i Fönstren Vista. Det finns två typer: administratörskontot och standardanvändarkonto. Administratörskonton har alla privilegier och tillgång till deras förfogande. Standardanvändarkonton har begränsade behörigheter och åtkomst. Standardanvändare kan fortfarande göra ändringar, men de förändringar som är tillåtna är begränsad endast till användaren. Om en ändring, till exempel installation av programvara eller ändra gemensamma filer och mappar, påverkar andra användare tillåts inte standardanvändare att genomföra en sådan förändring.

Instruktioner

1 Klicka på cirkulär Windows logo på den nedre vänstra sidan av skärmen.

2 Gå till "Kontrollpanelen".

3 Klicka på "Förbrukaren räkenskapen och familj säkerhet."

4 Klicka på "Konton".

5 Klicka på "Hantera ett annat konto." Ange ett administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas.

6 Klicka på "Skapa ett nytt konto".

7 Skriv namnet för användarkontot.

8 Välj "Administratör" för kontotypen.

9 Klicka på "Skapa konto" för att slutföra skapandet av kontot.