Yshopnoosa.com

Ta bort filer i Ubuntu med terminalen

Ubuntu är en elegant, lätt att använda Linux-distribution som är mångsidig och komplett med tanke på dess liten footprint (2 GB). Ubuntu liknar Microsoft Windows genom att gränssnittet är grafik-baserade. Inom programmet Terminal i Ubuntu kan UNIX-kommandon skrivit och avrättades i kommandoradsverktyget format. För att radera filer i programmet Terminal i Ubuntu, Använd UNIX "Ta bort" syntax.

Instruktioner

1 Klicka på "Program" i det övre navigeringsfältet i Ubuntu.

2 Klicka på "Tillbehör" och välj sedan "Terminal" att öppna programmet.

3 Skriv UNIX kommandot "rm" följt av namnet på den fil som ska ta bort. Tryck på "Enter". ("rm" är en förkortning för "Remove.")

Tips & varningar

  • Använda UNIX kommandot "rmdir" ta bort en katalog.