Yshopnoosa.com

Hur du ställer in DSN till MySQL på GoDaddy

På din webbplats med GoDaddy har du många olika alternativ för att hantera en databas, inklusive installation av DSN på din MySQL-databas. En gång installerat, sätter GoDaddys systemet automatiskt varje sak för dig. Du kan installera DSN i Kontohanteraren GoDaddy.

Instruktioner

1 Logga in på din GoDaddy konto och klicka på "konto Manager."

2 Klicka på "Webbhotell" i avsnittet "Mina produkter".

3 Klicka på "Starta" bredvid det konto som du vill DSN.

4 Klicka på "MySQL" i avsnittet "Databaser"."

5 Klicka på ikonen "Penna". Klicka på "DSN" och "OK".