Yshopnoosa.com

Hur du ändrar Windows Boot Manager-poster

I Microsoft Windows-operativsystem kan stöveln direktör val mellan två eller flera operativsystem anläggningar på en dator. Exempelvis kan en dator ha Windows 2003 och Windows XP båda installerade. När datorn startar upp, ger Boot Manager användaren ett val av vilket operativsystem att starta upp till. Boot Manager kan redigeras och operativsystemen omordnade eller deras motsvarande uppstart poster tas bort genom att redigera filen boot.ini.

Instruktioner

1 Högerklicka på Windows "Start" knappen och välj "Utforska" att öppna Utforskaren.

2 Navigera till C:-enheten i det vänstra navigeringsfönstret, och högerklicka på filen "boot.ini" i den högra rutan.

3 Klicka på "Kopiera", klicka på skrivbordet och klicka på "Klistra in". Denna kopia av filen boot.ini kommer att säkerhetskopian vid misstag i arbetskopian.

4 Högerklicka på filen boot.ini i C: / katalogen.

5 Klicka på alternativet "Öppna med" och välj "Anteckningar" för att öppna filen boot.ini.

6 Redigera uppgifterna för den partitionen och operativsystem i filen. Se Microsoft-dokument i avsnittet referenser för en detaljerad beskrivning av varje avsnitt av operativsystemet transaktionsraden.

7 Klicka på alternativet "Fil" övre navigeringsfält på menyn och välj "Spara" för att spara filen boot.ini.

8 Starta om datorn och inspektera startalternativ att bekräfta förändringarna.