Yshopnoosa.com

Hur ta bort filer från inom backa

Hur ta bort filer från inom backa

Returrutt 5 är baserad på Ubuntu version av Linux. Returrutt 5 är den senaste versionen av denna penetrationstester distribution. Backa har etablerats med många dator säkerhetsverktyg samtidigt behålla många gemensamma Linux Systemverktyg. Du kan behöva ta bort tillfälliga, föråldrade eller egen filer när du använder BackTrack för säkerhetsaktiviteter. Det grafiska användargränssnittet som medföljer denna Linuxdistribution innehåller ett verktyg för att hantera och ta bort filer enkelt.

Instruktioner

1 Starta datorn och ladda Returrutt 5 fördelningen. Tryck på "Enter" i "Debian" Kommandotolken. Välj alternativet lämplig ram storlek och tryck "Enter".

2 Skriv "Startx" vid kommandotolken för att utföra Gnome, grafisk förbrukaren gräns flat.

3 Välj "Platser", som är belägen på Aktivitetsfältet längst upp på skärmen. Klicka på "Dator" att öppna Nautilus, ett program för att hantera filer och mappar.

4 Leta upp och öppna mappen som innehåller filen du vill ta bort.

5 Högerklicka på filen du vill ta bort. Välj alternativet "Flytta till papperskorgen", flytta filen till mappen "Skräp".

6 Högerklicka på ikonen "Skräp" i den vänstra rutan i programmet Nautilus. Välj "Töm papperskorg" ta bort filen från datorn.