Yshopnoosa.com

Hur att spola Sendmail

Sendmail är en öppen källkod mail transfer agent. Det används för att dirigera e-post från en dator till en annan. E-post kommer i placeras i kö. Normalt, töms e från kön utan någon användarmedverkan. Om kön blir tilltäppt, kan systemadministratören behöva manuellt spola eller tvinga, mail ur kön. Endast root-användare kan manuellt Töm kön.

Instruktioner

1 Logga in på e-postservern via en SSH-session att få tillgång till en kommandotolk.

2 Skriv kommandot "su-" för att använda root-användarkontot. Ange root-lösenordet när du uppmanas.

3 Skriv kommandot "mailq" för att visa innehållet i e-kön.

4 Skriv kommandot "sendmail - q" att spola innehållet i kön.