Yshopnoosa.com

Hur man gör en horisontell rullning Ticker för RSS med jQuery

JQuery språket använder Ajax för att Visa asynkron information på webbsidan. Du använda en ticker för att Visa omedelbar information som rullar längst ned på en RSS-widget för dina användare. Du måste hämta och kopiera skriptet liScroll ticker tillägg om du vill inkludera symbolen på din sida. När du inkludera skriptet, du gör ett HTML-element och ange den information du vill visa.

Instruktioner

1 Öppna en webbläsare och ladda ner skriptet liScroll ticker. Spara skriptet till JS-katalogen i webbprojektet.

2 Öppna HTML-redigerare och öppna webbsidan du vill använda för att visa informationen som ticker. Skapa de HTML-element för symbolen. I följande kod skapas ett HTML-element för att visa informationen som ticker:

< ul-id = "ticker01" >< li >< en href = "#" > data går här < /a >< /li >< /ul >

3 Lägga till jQuery script på din sida. Lägg till följande skriptfilen i huvud-sektionen i din HTML:

< script type = "text/javascript" src="js/jquery.li-scroller.1.0.js" >

4 Lägg till sidan om du vill animera data jQuery kod. Lägg till följande kod till din scripting avsnitt:

$(function() {

$(&quot;ul#ticker01&quot;).liScroll();

});