Yshopnoosa.com

Hur man installerar en HP 2575-skrivare

Skrivaren HP 2575 är en skrivare som kan användas för att skanna, kopiera och skriva ut. Skrivaren kan ställas in med hjälp av en USB-kabel eller kan kopplas som en delad skrivare med hjälp av en Ethernetkabel. Båda anslutningar kan inte användas samtidigt. Ansluter som en delad skrivare kräver ett fungerande nätverk via en switch eller router.

Instruktioner

1 Sätt in installations-CD i CD-ROM-enheten. Om du använder en Ethernet-anslutning, Anslut Ethernet-kabeln från skrivaren till routern eller växla först och sedan sätta in installations-CD. En installationsguide ska köras automatiskt. Om inte, dubbelklicka på CD-ROM-enheten i min dator och dubbelklicka på filen "setup.exe".

2 Följ anvisningarna i guiden Installation genom att trycka på "Nästa" och välj den anslutningstyp du vill använda (USB- eller Ethernet), klicka på "Nästa".

3 Anslut USB-kabeln när du uppmanas. Kontrollera att skrivaren är ansluten och påslagen. Installationsguiden kommer att kontrollera anslutningen. Hoppa över detta steg om du använder en Ethernet-anslutning.

4 Klicka på "Nästa" och sedan avsluta installationen.

5 Installera programvaran med hjälp av CD på andra datorer i nätverket om du använder en Ethernet-anslutning.