Yshopnoosa.com

Hur man gör en ISO-avbild i Linux

En ISO bild är en Arkiv bild av optisk disk till exempel en CD eller DVD. Bilden kan skapas genom att lägga till filer i en katalog eller genom att direkt kopiera en befintlig CD eller DVD. Linux är ett open source operativsystem baserat på Unix-operativsystemet. Linuxdistributioner använder ofta ISO profilen som ett sätt för användare för att hämta installationsmedia. De kan också användas för film DVDs och säkerhetskopiera filer.

Instruktioner

ISO från katalogen

1 Öppna ett terminalfönster. Terminal-fönstret kommer att finnas under "Systemverktyg", avsnitt "Tillbehör" eller "Verktyg" i huvudmenyn.

2 Skriv kommandot "mkdir iso_dir" för att skapa en katalog som innehåller de filer som du vill använda i den ISO bilden.

3 Kopiera filerna som du vill använda som ingår i den ISO bilden till katalogen "iso_dir".

4 Skriv kommandot "mkisofs -o cd.iso iso_dir /" att skapa en ISO-avbildning med namnet "cd.iso".

ISO från CD

5 Sätt som du vill kopiera i datorns CD-enhet.

6 Öppna ett terminalfönster.

7 Skriv kommandot "dd om = / dev/cdrom of=cd.iso" att skapa en ISO-avbildning med namnet "cd.iso".

ISO från DVD

8 Sätt in den DVD som du vill kopiera i datorns DVD-enhet.

9 Öppna ett terminalfönster.

10 Skriv kommandot "dd om = / dev/dvd of=dvd.iso" att skapa en ISO-avbildning med namnet "dvd.iso".