Yshopnoosa.com

Hur du aktiverar en anslutning till

Microsoft Windows har en native nytta alarmerat anslutning till fjärrskrivbord som tillåter användare att fjärransluta till en annan dator via ett lokalt nätverk eller Internet. Verktyget kan användare få tillgång till den andra datorn och interagera med den med datorns mus och tangentbord. För att använda verktyget emellertid, måste det vara vara aktiverat i Windows. Du kan åstadkomma detta genom att öppna fönstret "Egenskaper" på datorn.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" i Windows aktivitetsfält och högerklicka sedan på "Dator" i menyn som visas. Klicka på "Egenskaper" i popup-listan och sedan på "Remote Settings" i den vänstra rutan i fönstret.

2 Klicka på kryssrutan bredvid versionen av anslutning till fjärrskrivbord du vill aktivera. Välj antingen: "Tillåt anslutningar oavsett vilken version av fjärrskrivbord (mindre säkert)" eller "Tillåt bara anslutningar från datorer som kör fjärrskrivbord med autentisering på (säkrare) nivå".

3 Klicka på "Välj användare" och sedan på knappen "Lägg till" i dialogrutan "Användare av fjärrskrivbord". Navigera eller skriv namnet på de användare du vill lägga till i rutan "Välj användare eller grupper" och klicka på "OK". Datorn är nu aktiverat för fjärranslutningar.