Yshopnoosa.com

Hur man överför en Apple-garanti

Apple är ett företag som tillverkar konsumentelektronik. Det finns två typer av Apple garantier för dessa hemelektronik. Den första års garantien kan användas så länge du har serienumret för produkten. För att överföra den första års garantien till en annan person, måste du därför endast överföringen serienumret. Apple Care Protection Plan garantin kräver dock ytterligare steg för att överföras. Dessa steg beskrivs nedan.

Instruktioner

1 Överför det ursprungliga inköpsbeviset till den nya ägaren av produkten som är under garanti.

2 Överföra Apple Care Plan tilläggsskyddet och Apple Care Protection Plan förpackningen till den nya ägaren av produkten som är under garanti. Detta inkluderar allt tryckt material och de villkor.

3 Skapa ett dokument med ett "planera avtalsnummer," löpnumren på den täckta utrustning som överförs och namnet, adress, telefon nummer och e-postadressen till den nya ägaren.

4 Skicka de dokument som skapats i steg 3 till Apple via e-post, fax eller e-post på följande adress:

Apple Inc.ATTN: Avtalet AdministrationMS: 217AC2511 Laguna Blvd, Elk Grove, CA 95758, USAFax nummer [email protected]