Yshopnoosa.com

Hur kombinerar jag kolumner med MySQL?

MySQL är en gratis relationsdatabas som utvecklats av Oracle. En relationsdatabas har data i tabeller som är ordnade i rader och kolumner. Kolumner representerar typ av data. Raderna innehåller faktiska data. "Sammanfoga" funktionen kan du kombinera två kolumner i en enda kolumn. Resultatet blir en teckensträng som representerar de två kolumnerna i den ordning de angavs i uttrycket.

Instruktioner

1 Logga in på MySQL-databasen.

2 Skriv uttrycket "ALTER TABLE tabellnamn ADD newcolumn varchar," lägga till en ny kolumn i tabellen. Ersätt "tabellnamn" med namnet på den tabell du vill ändra. Ersätt "newcolumn" med namnet du vill ge den kolumn som innehåller alla kombinerade data. Ersätt "varchar" med rätt datatyp för den nya kolumnen.

3 Skriv uttrycket "uppdatera tablename SET newcolumn = CONCAT (kolumn1," ", kolumn2)," att kombinera data från kolumn1 och kolumn2 i den nya kolumnen. Ersätt "tabellnamn" med namnet på den tabell som du ändrade i steg två. Ersätt "newcolumn" med namnet på den nya kolumnen. Ersätt "kolumn1" och "kolumn2" med namnen på de kolumner som du vill kombinera. Du kan kombinera fler än två kolumner genom att lista dem inne i parentes efter uttrycket "Sammanfoga". Utrymmet mellan de två citattecken inuti parentes ("") är det så att data kommer att se ut "kolumn1 kolumn2" istället för "column1column2".

4 Skriv uttrycket "Välj newcolumn från tablename;" Visa alla kombinerade data.