Yshopnoosa.com

Hur till installera hjälp och Support Services i Windows 2003

Hur till installera hjälp och Support Services i Windows 2003

Hjälp och Support är en Windows 2003-verktyg som används för att identifiera och lösa problem med datorn. Hjälp och stöd verktyget är installerat som standard, och det är tillgänglig när du startar datorn. Men verktyget korrumperar ibland eller administratören tas den bort från maskinen. Om detta händer, kan du installera om tjänsten på Windows 2003-maskin. När det installeras, finns den tillgänglig från Start-menyn.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och skriv "cmd" i rutan. Tryck på "Enter" för att öppna din Windows-kommandorad.

2 Ange följande kommando till kommandoraden och tryck på "Enter":

%windir%\pchealth\helpctr\binaries\HelpSvc.exe/regserver /svchost netsvcs /RAInstall

"% Windir %" är en miljövariabel som pekar på installationsplatsen för Windows.

3 Ange följande två kommandon och tryck på "Enter" efter varje:

%windir%\pchealth\helpctr\binaries\HSCUpd.exe -i %windir%\pchealth\helpctr\binaries\hscmui.cab

%windir%\pchealth\helpctr\binaries\HSCUpd.exe -i %windir%\pchealth\helpctr\binaries\hscsp_l3.cab

4 Nära befalla lina nytta och Visa din Windows "Start" menyn. Den hjälp och stöd applicering är nu tillgänglig.