Yshopnoosa.com

Hur får din skärmsläckare till vistelse på utan att gå

En skärmsläckare startar efter en datorn varit inaktiv under en viss tid. Om datorn är inaktiv, så småningom displayen kommer att gå till sömn (stänga av) och sedan själva datorn går i vila. Detta viloläge är avsedd att förhindra batteri och ström när datorn inte används. Om du vill förhindra visning går, kan lämnar skärmsläckaren igång, du justera Energialternativ.

Instruktioner

1 Öppna "Start" menyn, välj "Kontrollpanelen" och sedan "System och säkerhet" och klicka "Energialternativ".

2 Välj "High Performance" som din resultatplan, klicka på "Ändra schemainställningar."

3 Ange alla alternativ till "Aldrig." Klicka på "Spara". Från nu på, skärmen stängs inte av och datorn stängs inte av när datorn blir inaktiv.