Yshopnoosa.com

Hur konvertera HTML till Xhtml i Dreamweaver

Konvertera HTML-dokumenten i XHTML är en enkel process med programmet Dreamweaver. XHTML är en partisk blandning av HTML och XML som följer en strängare uppsättning Web förordningar och stöds i alla webbläsare. Översätta HTML-dokument till XHTML, gör webbsidor kan innehålla smalare kod samt att de är tillgängliga för en större publik på alternativa enheter, som mobiltelefoner och mobila instrument.

Instruktioner

HTML utan ramar

1 Öppna ett HTML-dokument i programmet Dreamweaver.

2 Välj "File" och sedan "Konvertera" i verktygsfältet.

3 Välja alternativet XHTML som du kräver. Versioner innehåller XHTML 1.0 Transitional, XHTML 1.0 Strict, XHTML 1.1 och XHTML Mobile 1.0.

HTML med ramar

4 Öppna ett HTML-dokument i programmet Dreamweaver.

5 Markera en bildruta.

6 Välj "File" och sedan "Konvertera" i verktygsfältet.

7 Välja alternativet XHTML som du kräver. Versioner innehåller XHTML 1.0 Transitional, XHTML 1.0 Strict, XHTML 1.1 och XHTML Mobile 1.0.

8 Upprepa dessa steg för varje ram- och ramuppsättningsfiler i dokumentet.