Yshopnoosa.com

Jag kan inte vidarebefordra bilder med Outlook Express

Många PC-användare som kör Windows XP väljer att skicka och ta emot sin e-post i Outlook Express, som kommer förinstallerade med operativsystemet. Du kan dock märka att om du försöker vidarebefordra ett e-postmeddelande som innehåller en bild, Outlook Express inte fäster bilden till den utgående e-posten. För att komma runt detta problem, kan du anpassa Outlook Express inställningar så att programmet inte kommer att blockera bilder från vidarebefordrade meddelanden.

Instruktioner

1 Starta Outlook Express på din PC dator.

2 Gå till menyn "Verktyg" högst upp på skärmen och välj "Alternativ".

3 Gå till fliken "Säkerhet" överst i fönstret "Alternativ".

4 Avmarkera kryssrutorna bredvid "Tillåt inte att bifogade filer som ska sparas eller öppnas som potentiellt skulle kunna vara ett virus" och "Blockera bilder och annat externt innehåll i HTML-e-post."

5 Tryck på "OK" knappen för att spara inställningarna för programmet.

6 Öppna e-postmeddelandet du vill vidarebefordra och trycker på "Forward"-knappen överst i fönstret. Outlook Express kommer att växla till vyn meddelande sammansättning.

7 Öppna "Format"-menyn överst i fönstret och välj alternativet "Skicka bilder med meddelande". Nu när du vidarebefordrar meddelandet, kommer bilden att ingå.