Yshopnoosa.com

Hur man installerar Windows XP på stora enheter

Installera Windows XP på en stor hårddisk (250 till 500 spelningar) är en ganska enkel procedur som inte är mycket annorlunda än att installera Windows XP på en mindre hårddisk. Den enda verkliga ersättning som du behöver att göra är dela upp hårddisken i mindre partitioner så att uppgifterna kan nås lättare, hindrar datorn från att ha att sålla massiva mängder lagringsutrymme när en fil måste hittas.

Instruktioner

1 Sätt Windows XP-installationsskivan i CD-enheten.

2 Starta om datorn.

3 Pressa någon nyckel när anges av startup-meddelanden att starta från Installationsskivan.

4 Tryck på "Enter" för att starta installationsprocessen.

5 Tryck på "F8" hålla med licensavtalet.

6 Tryck på "C" på Partition Management skärmen för att skapa en partition för din hårddisk. Skapa minst två lika stora partitioner för att dela din stor enhet i hanterbara delar.

7 Formatera dina partitioner med filsystemet NTFS, som kommer att lagra mer data och tillgång något snabbare än FAT32 system.