Yshopnoosa.com

Hur till flytta grafik från Illustrator till InDesign

Hur till flytta grafik från Illustrator till InDesign

Adobe gör grafiska objekt skapade i sitt program att överföras relativt enkelt mellan andra Adobe-program. Du kan överföra en bild mellan Adobe Illustrator och InDesign genom att justera "Urklippshantering" preferenser i båda programmen. Dessa inställningar bara ta några minuter att ändra och du kan överföra någon grafik omedelbart efteråt.

Instruktioner

1 Öppna Adobe Illustrator. Öppna projektet som innehåller den bild du vill överföra. Klicka på menyn "Redigera" och välj "Inställningar". Välj alternativet "Filer & Urklipp". Klicka på alternativet "AICB" och klicka sedan på knappen "OK".

2 Öppna Adobe InDesign. Välj avsnittet "Urklippshantering" i dialogrutan "Inställningar". Klicka på fliken "Klistra in" avmarkera rutan bredvid "Föredra PDF när du klistrar in."

3 Klicka på det grafiska objektet som du vill kopiera i Adobe Illustrator. Klicka på menyn "Redigera" och välj "Kopiera".

4 Växla till Adobe InDesign fönstret. Öppna det projekt du vill använda med Illustrator-bild. Klicka på menyn "Redigera" och välj "Klistra in".