Yshopnoosa.com

Hur man skapar en varningsruta i JavaScript

Alert boxar är användbara för att visa snabba informativa meddelanden eller varningar. De visas med hjälp av JavaScript är alert funktion.

Instruktioner

Skapa en varningsruta i JavaScript

1 Skriva anropet till den alert funktionen som exempel: alert("Hello, World!");

2 Visa värdet för en variabel eller ett uttryck genom att skicka det som argument att den alert funktion: alert (my_variable);

3 Sammanfoga strängar med operatorn "+" för att visa flera bitar av information i varningsrutan, enligt följande: alert ("You are " + age + " years old.");

Tips & varningar

  • Den confirm JavaScript-funktionen liknar alert , men ger användaren två val, OK och Avbryt, i stället för bara OK.