Yshopnoosa.com

Vad är en Gateway med hänvisning till routrar?

Vad är en Gateway med hänvisning till routrar?

De flesta människor tänker på Internet eller deras nätverk som ett stort nätverk. I verkligheten, Internet och de flesta office är nätverk olika nätverk som är anslutna till varandra. Kontroll av nätverkstrafik är regisserad av routrar som fungerar som gateway.

Funktion

Varje dator i nätverket har en adress. En gateway-router vet vilka adresser tillhör nätverk där det för närvarande bosatt. Om en bit av nätverkstrafik anländer till routern som inte tillhör ett eget nätverk, passerar routern att bit av trafik på korrekt nätverket. En gateway-router lyssnar också för trafik som kommer från utanför sitt eget nätverk som tillhör nätverket som det fungerar. Routern tar passerar utanför trafiken på den maskin som det är avsett.

Fördelar

Fler datorer i ett enda nätverk, svårare i nätverket är att hantera. Följden blir nätverkstrafiken mer överbelastade. När ett enda nätverk delas upp i flera nätverk, blir enskilda nät enklare att hantera, vilket resulterar i mindre trängsel i nätverket linje. Denna process hjälper till att förbättra nätverkshastighet och stabilitet.

Överväganden

När du ansluter datorn till ett nätverk, Konfigurera standardgateway-inställningen. Underlåtenhet att korrekt ange standard-gateway kommer att hindra datorn från att få åtkomst till resurser utanför dess omedelbara nätverk. Du kanske inte kan komma åt e-post, Internet och andra viktiga nätverksresurser.