Yshopnoosa.com

Hur man skriver beräkningar med Visual Basic

Hur man skriver beräkningar med Visual Basic

Visual Basic är en dator programmering språk härstammar från grundläggande och ett övergripande program i sig. Det är uppskattad för sin enkelhet och lätt-till-använda naturen för nybörjare programmerare. Beräkningar är bland de grundläggande kommandon i Visual Basic, och därför bygga grunderna för språket.

Instruktioner

1 Köra Visual Basic.

2 Öppna program-pågående eller börja en ny.

3 Skriv "Dim intResult som heltal". IntResult tilldelas det resulterande värdet av ekvationen.

4 Tryck "Enter" att gå ner en rad.

5 Ange raden "intResult =".

6 Slå på mellanslagstangenten för att infoga ett blanksteg efter skylten "=".

7 För addition, Använd plus (+) tecken mellan operander i din beräkning. Till exempel linjen skulle läsa "intResult = 4 + 5".

8 För subraction, använda ett minustecken (-) tecken mellan operander i din beräkning. Till exempel linjen skulle läsa "intResult = 5-4".

9 För multiplikation, använda tecknet asterix () mellan operander i din beräkning. Till exempel linjen skulle läsa "intResult = 4 5".

10 För division, använda snedstreck (/) tecken mellan operander i din beräkning. Till exempel linjen skulle läsa "intResult = 6 / 2".

11 För exponenter, använda carat (^) tecken mellan operander i din beräkning. Till exempel linjen skulle läsa "intResult = 3 ^ 2".

Tips & varningar

  • Flera variabler kan tilldelas värden för ekvationerna förutom intResult.