Yshopnoosa.com

Hur till modifiera kärnparametrar i Ubuntu

Ubuntu är en distribution av öppen källkod Linuxoperativsystem. Linuxkärnan är kroppen av koden och datastrukturer som implementerar de grundläggande funktionerna i operativsystemet. Kärnan kan användare läsa och ändra aktuella värden för flera parametrar som avgör Linux funktionen. Du kan ändra alla k├ñrnparameter på din Ubuntu-dator.

Instruktioner

1 Logga in till Ubuntu dator som din regelbundna användare.

2 Klicka på "Program" i baren på toppen av grafiska skrivbordet, och välj sedan "Tillbehör" och "Terminal."

3 Läs det aktuella värdet av en kernel-parameter genom att skriva följande kommando i Terminal-fönstret:

sudo sysctl - en | grep "kernel.threads-max"

Byta ut "kernel.threads-max" namnet på parametern kärna vars värde du vill läsa. Tryck på "Enter", skriv ditt lösenord och tryck på "Enter" igen. Kommandot prov kommer att lista hela systemet maxantalet kontroll trådar (lätta bearbetar) tillåts i din Ubuntu-system.

4 Ändra det aktuella värdet av en kernel-parameter genom att skriva följande kommando i Terminal-fönstret:

sudo sysctl -w kernel.threads-max = 20000

Tryck på "Enter", skriver ditt lösenord om du uppmanas till det och tryck på "Enter" igen. Kommandot provet ställer hela systemet maxantalet kontroll trådar till 20000. Du kan använda samma syntax för att ändra någon kernel-parameter.