Yshopnoosa.com

Hur till rensa upp Start & slutet av en sträng i Perl

Perl har inte en inbyggd funktion som tar bort blanksteg från början eller slutet av en sträng, men den inbyggda ersättning operatören kan du utföra samma funktion. Substitution operatören använder standard reguljära uttryck för att ersätta en del av en sträng med andra tecken. Ta bort tomt utrymme kan bidra till att validera användarindata och du kan också använda det att ta bort onödigt utrymme i en textfil.

Instruktioner

1 Öppna ett tomt oformaterad textdokument.

2 Skriv följande rader om du vill starta Perl-skript:

! bin/perl Använd strikt;använda varningar.

3 Skriv följande rader om du vill skapa en sträng som innehåller blanksteg i början och slutet av strängen och skriva ut strängen till skärmen:

min $orig_string = "Detta är en sträng... ";Print $orig_string." \n";

4 Skriv följande rader för att ta bort whitespace från början av strängen och skriva redigerade strängen på skärmen:

$orig_string = ~ s / ^ \s +/ /;skriva ut $orig_string;

5 Skriv följande rader för att ta bort whitespace från slutet av strängen och skriva redigerade strängen på skärmen:

$orig_string = ~ s/\s+$ / /;Print $orig_string." \n";

6 Spara och stäng filen.

Tips & varningar

  • Använd operatorn substitution att ta bort eventuella angivna tecken i början eller slutet av en sträng.