Yshopnoosa.com

Hur göra eller skapa MIDIs med MIDI-Maker eller skapare programvara

MIDI (musical instrument digital interface) är en branschstandard. Den standard MIDI innehåller ett protokoll och ett sätt att ansluta olika musikenheter. Detta protokoll garanterar att olika enheter talar samma språk. Kompositioner kan skapas med hjälp av enheter. Dessa ackord och noter kan sedan sparas med filtillägget MIDI. Beats, anteckningar och tidpunkten för sammansättning kan sedan redigeras. När filen sparas, kan MIDI-musik spelas upp med standard Windows Media Player.

Instruktioner

1 Hitta en gratis eller en testversion av MIDI-Maker programvara genom att använda din favorit sökmotor (se länk i resurser). Hämta, installera och använda programvaran på din dator. Bekanta dig med användargränssnittet. Grundligt Täck informationen i guiden. Lära sig att använda programvaran kommer att lägga till din musik kunskap.

2 Öva på att använda olika ikoner i verktygsfältet. Rader och kolumner representerar tonerna och sekvensen, respektive. Infoga anteckningar på olika sekvenser, med pennverktyget. Ta bort ett angivet Obs, peka på den och klicka med höger musknapp eller touch pad knappen.

3 Klicka på listrutan Instrument menyn för att välja ditt föredragna instrument. Dina val kommer att variera från akustisk flygel till maracas. Det finns allmänna MIDI-standarder som grupperar instrument i familjer. Dessa familjer är piano, slagverk, orgel, gitarr, bas, sträng och andra. Prova och jämföra de olika instrumenten för att se vilka som du behöver för din musik. Har du mer än 100 instrument att välja mellan.

4 Plats anteckningar i rutnätet genom att klicka på en rad. En röd ruta visas för att ange att anteckningen har angetts i rutnätet. Det gör för serien av sekvenser. Välja att förlänga anteckningen genom att klicka och dra pekaren till där du vill att anteckningen ska sluta.

5 Anslut högtalarna. Klicka på knappen "Spela" att kolla på din sammansättning. Lyssna och ändra din musik enligt din standard och krav. Nu kan du lägga till instrument och ändra ordningen på instrument.

6 Klicka på "File-Export till MIDI" för att spara din MIDI-fil. Välj ett beskrivande namn för enkel åtkomst. Ändra dina anteckningar när det behövs. När filen sparas, kan du nu skriva ut notationen. Med den nya filen du skapat, kan du spela upp eller skicka din sammansättning till dina vänner eller talang chef. De kan spela din MIDI-fil med Windows Media Player.