Yshopnoosa.com

Hur man skickar framlänges av hemlig kopia

Normalt, när du skicka eller vidarebefordra ett e-postmeddelande till flera mottagare, kan varje mottagare se alla andra mottagares namn och e-adress. I vissa fall kan du inte de människor som får e-för att veta att du också skickat samma budskap till andra. Om du vill behålla namn och adress för en mottagare dolda, kan du skicka den personen en kopia (bcc) i mailet.

Instruktioner

1 Öppen den email som du vill vidarebefordra. Klicka på "Framåt".

2 Klicka på "Lägg till hemlig kopia" om e-tjänsten eller klienten inte har en synlig Bcc låda som standard.

3 Ange e-postadressen för den person du vill behålla dolda i fältet "Hemlig kopia". Avgränsa flera namn med kommatecken. Vissa tjänster, kan du behöva ha minst en adress i fältet "Till". Vissa tjänster, som Gmail, har inte detta krav.

4 Klicka på "Skicka".