Yshopnoosa.com

Hur till avgöra om Tom Resultset returneras i Java

ResultSet har en klass som definierats i standard bibliotek för programmeringsspråket Java. Ett ResultSet objekt förkroppsligar en uppsättning databasposter (även kallad "rader"); vanligtvis är att ställa resultatet av hämtar en databas för de rader som uppfyller ett visst villkor. Beroende på innehållet i databasen då frågan utvärderas, det kanske eller kanske inte rader som returneras av frågan--det vill säga vara ResultSet tom. Du kan skriva Javakod som avgör om ett ResultSet är tom eller inte.

Instruktioner

1 Inkludera följande rad i början av din Java-programmet:

importera java.sql;

2 Beräkna värdet av de ResultSet som du vill testa för tomhet, som i följande exempelkod:

ResultSet myResultSet = Statement.executeQuery ("Välj * från anställda.");

3 Testa om ResultSet är tom genom att försöka använda metoden "ResultSet.absolute()" för att flytta markören till den första raden, som i följande exempelkod:

om (myResultSet.absolute(1)) {

System.out.Print ("The ResultSet objekt är inte tom");

} annat {

System.out.Print ("The ResultSet-objektet är tomt");

}

På varje icke-tom ResultSet objekt finns rad 1; Därför returnerar "ResultSet.absolute(1)" sant om och endast om objektet inte är tom.