Yshopnoosa.com

Hur skriva ut markerade etiketter i Word

Microsoft Word erbjuder en mängd olika etikettmallar att förbereda utskick snabbt för alla projekt. Att välja särskilda etiketter du vill skriva ut förväg inte bara sparar på tryckkostnader, men också hjälper dig att spara etikettark för din nästa utskick. Dialogrutan Skriv ut kan du anpassa vad du vill skriva ut i ett Word-dokument. Detta omfattar skriva ut markerad text eller objekt på en sida.

Instruktioner

1 Markera etiketter du vill skriva ut i Word 2007. Om du vill markera icke-intilliggande etiketter, bläddra till etiketten och håll ner "Ctrl"-tangenten.

2 Välj Office-knappen och klicka på "Skriv ut".

3 Gå till avsnittet "Sidintervall" och välj "Urval".

4 Klicka på "OK".