Yshopnoosa.com

Hur konverterar jag ett WordPerfect-dokument i ett Word-dokument gratis?

Hur konverterar jag ett WordPerfect-dokument i ett Word-dokument gratis?

Corel WordPerfect och Microsoft Word är två olika typer av konkurrerande programvara ordbehandlingsprogram. Ett WordPerfect-dokument kan konverteras till MS Word gratis av spara om den som en annan typ av fil. Även om de dokument som skapas med dessa program är liknande, får formateringsändringar som äga rum när du konverterar en fil från WordPerfect till Word. För att undvika formateringsproblem och dataförlust under konverteringen, måste du konvertera dokumentet till RTF-format innan du konverterar det till ett Word-dokument.

Instruktioner

1 Öppna dokumentet i Corel WordPerfect.

2 Spara dokumentet i RTF-format, med en fil förlängning av .rtf.

3 Öppna Microsoft Word.

4 Öppna RTF-filen som du just har sparat. Under Arkiv-menyn, klicka på "Öppna" och Sök efter filen. Klicka på filen när du tycker det, och det kommer att öppna i MS Word.

5 Spara dokumentet som ett Microsoft Word-dokument med en fil förlängning av. doc.