Yshopnoosa.com

Hur man väljer många uttalanden i SQL 2005

SQL Server 2005 kan du hämta en eller flera rader med uttrycket "Välj". Uttrycket "Välj" är en huvuddatabasen kommando som talar om för servern du vill visa information som lagras i tabellerna. Uttrycket "Välj" erbjuder även ett filter som använder uttrycket "där". Instruktionen "där" berättar databasen vilka poster som ska återvända. Du skapar ett select-uttryck i SQL Server Management Studio.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och välj "Alla program". Klicka på "SQL Server" och klicka sedan på "Microsoft SQL Server Management Studio" för att öppna databasprogrammet.

2 Klicka på "Ny fråga" för att öppna SQL Management Studio editor. Du skriva all kod "select"-uttrycket i fönstret redigeraren.

3 Skapa "select"-kommandot. Du kan fråga någon tabell och tillbaka en eller tusentals rader. Till exempel hämtar följande kod alla poster i tabellen "kunder":

välja * från kunderna.

4 Lägga till instruktionen "där" select-uttrycket att filtrera bort rader. Till exempel, om du bara vill ha en lista över kunder vars namn är "Svensson", följande kod frågar och visar endast de kunder:

välja * från kunderna var efternamn = 'Svensson'

5 Tryck på knappen "F5" på tangentbordet när du slutför frågan "select". Antalet rader som visas längst ned i SQL Server Management Studio. Rader och information visas i rutnätet "Resultat".