Yshopnoosa.com

Hur man gör en tabell med två delar i Word

När du redigerar ett dokuments layout i Word, kan det ibland vara bra att infoga en tabell i den till, till exempel förbättra dess läsbarhet. Verktyg i Word kan till exempel infoga en tabell med två delar i ett dokument. Dessa två delar kan vara två rader eller två kolumner, beroende på hur du vill ordna innehållet i ditt dokument. Du kan infoga en tabell i ett dokument i Word med hjälp av sin "Infoga tabell" funktion.

Instruktioner

1 Starta Word och öppna dokumentet som du vill infoga en tabell. Klicka sedan i dokumentet för att placera markören där du vill infoga den nya tabellen.

2 Välj fliken "Infoga" och klicka på "Tabell".

3 Klicka på "Infoga tabell". Typfältet "2" i fältet "Nummer av rader" om du vill dela upp tabellen vågrätt eller i "Antal spalter" om du föredrar att dela upp den horisontellt. Skriv "1" i det andra fältet.

4 Klicka på knappen "OK". Nu infogas en ny tabell i dokumentet.