Yshopnoosa.com

Vad är "Gör Admin" på Facebook?

På Facebook, kan sidor fläkt, händelser och grupper ha "admins." Admin är kort för administratören och innebär att en användare som kan redigera innehållet i sidan eller händelse. En admin kan också bjuda in människor och gör andra människor till admins. Det är viktigt att förstå vad "gör admin" betyder att om du gör en sida för andra människor att använda på Facebook. Gör någon en admin bara om du litar på dem för att hantera sidans innehåll väl.

Admin uppgifter

En grupp administratörer ansvarar för att hantera allt innehåll. Beroende på inställningarna av sidorna kanske vanliga användare vill lägga till vissa innehåll som bilder eller vägg inlägg. Administratörer kan hantera (t ex delete) innehåll från alla användare. De kan också ändra sidans viktigaste information eller en händelses datum och tid.

"Göra Admin"

"Göra Admin" är vad du klickar på Facebook för att ge någon admin på en fan-sida, händelsen sidan eller gruppen sida ställning.

Vem som ska vara en Admin?

Endast personer med kunskap om sidan eller händelse och bevisad förmåga att hantera ansvaret bör göras admins.

Hur "gör jag Admin?"

Gå till sidan och klicka på nuvarande medlemmar, fans eller deltagare. Bredvid den personens namn, klicka på "Gör admin"