Yshopnoosa.com

Hur du lägger till polynom i Java

Java, kan som många andra programmeringsspråk, utföra olika matematiska operationer. Dock mer komplexa transaktioner som gäller polynom kräver programmeraren att förstå en viss process eller ekvation, och skriva den ekvationen i ett sådant sätt att Java för att utföra den. När du lägger till polynom, är viktigt att förstå att programmet skall lägga koefficienterna som variabler, medan exponenterna orörd.

Instruktioner

1 Skapa en huvudklass polynom:

klass polynom {

offentliga statisk void main (String [] args) {

}}

2 Skapa två matriser i den huvudsakliga funktionen som kommer att representera två polynom.

int [] först = nya int [10]. arrayer är storlek 10, men kan vara någon storlek beroende på polynomint [] näst = nya int [10].

3 Läs användardata för koefficienter och talesmän för polynom. Användaren kommer in heltal i par: första, koefficienten, andra exponenten:

Scanner-scan = nya Scanner(System.in);

int jag = 0;

för (jag, jag < 10; jag + 2) {

första [i] = scan.nextInt();första [jag + 1] = scan.nextInt();}

Jag = 0;

för (jag, jag < 10; jag + 2) {

andra [i] = scan.nextInt();andra [jag + 1] = scan.nextInt();}

4 Lägg till polynom genom arrayer:

int j = 0;

(j; j < 10; j + 2) {

int c = första [j] + andra [j];

System.out.Print (c + "x ^" + första [j + 1] + "+");}