Yshopnoosa.com

Hur du använder Spry med XML

En Spry-uppsättning XML-data är gjord av Javascript och fungerar som ett objekt som kan användas för att visa data som skickas från en XML-datakälla. Du kan till exempel använda XML Spry-datauppsättningar för att Visa nyheter information från en XML-feed på en webbplats. Vad gör Spry-datauppsättningar skiljer sig från andra är att det är i grunden ett Javascript-objekt. ett antal andra programmeringsspråk kan användas för att interagera med den.

Instruktioner

1 Skapa en ny HTML-sida i en text redigering dokument eller öppna en befintlig sida.

2 Få en XML-feed eller datakällan, som kan vara i form av en webb-baserad URL eller katalogsökväg om det lagras lokalt.

3 Skapa en överordnad nod, som vi kommer namn "exempel item" i XML-data för Spry att koppla in, till exempel:

<? XML-version = "1.0" encoding = "UTF-8"? >

< exempel >

< example_item id = "13" >

< objekt > bil del >

< / example_item >

< / exempel >

4 Länk datauppsättningen Spry Javascript genom att använda följande kod och ersätta "Spry.Example.Data.XMLSet" med namnet på din faktiska XML-fil:

< script type = "text/javascript" >

var datasetName = ny Spry.Example.Data.XMLSet ("XML_location_here", "name_of_node");

< / script >