Yshopnoosa.com

Microsoft Office Live Tutorial

Microsoft Office Live Tutorial

Microsoft Office Live tillåter användare att spara och dela dokument med hjälp av Internet. Användare kan skapa en online arbetsyta för att ladda upp eller förbereda dokument och komma åt dem på vilken dator som helst med en Internetanslutning. Filer kan delas och skickas till andra användare med ett musklick. Högskolestudenter och office yrkesverksamma kan skriva ut dokument för en presentation eller läxor uppdrag på grund av samma dag.

Instruktioner

1 Logga in på Microsoft Office Live-konto online. Ange ditt användarnamn och lösenord och välj "Logga in". Registrera dig för ett konto om man inte har skapats.

2 Skapa en ny arbetsyta genom att välja "Arbetsyta" på Alternativ-menyn på vänster sida av skärmen. Ett nytt fönster visas där du uppmanas att välja en arbetsyta mall från de alternativ som finns. Välj en skapade mall eller en "tom mall" att lägga till egna dokument till arbetsytan. Välj "OK" efter avslutad. Ange namnet på arbetsytan i den markerade text baren och en ge en kort beskrivning nedan.

3 Ladda upp dokument till arbetsytan genom att välja knappen "Lägg till dokument" ligger överst i fönstret arbete. Klicka på filerna laddas upp från fönstret alternativ som visas, sedan väljer du "öppna". Filerna kommer att börja ladda upp till arbetsytan. Ett statusfält visas som indikerar status för uppladdningen. En gång fullt upp visas dokumentfilen i fönstret.

4 Klicka på den överförda filen till se den. Filen kommer att visas i fönstret tillsammans med en ny uppgift barmeny strax ovanför. Klicka på "Dela" för att skicka dokumentfilen till andra användare, "Spara som" för att spara filen på Microsoft Office-program, eller "Version" att spara en aktuell version av filen.

5 Dela dokumentet genom att ange e-postadresser för användare som kan visa eller redigera dokumentet. Ett kort meddelande kan också ingå att förse användare med information om filen. Klicka på "Skicka" när all information har tagits upp.

6 Stäng filen efter avslutad. Klicka på den röda "X" knappen på högra delen av fönstret. Filen stängs automatiskt. Logga ut från programmet Microsoft Office Live genom att klicka på "Logga ut" längst upp, till höger på skärmen.