Yshopnoosa.com

Hur du tar ett lösenord av en PDF-fil

Formatet PDF är ett universellt accepterad format som inte kräver speciella teckensnitt eller programvara för att visa och läsa den. Programvaran Adobe Reader finns gratis och kan vem som helst Visa PDF-filen oberoende av programvara eller operativsystemet. PDF-filer kan skapas används Adobe Acrobat. Dokument skaparna har möjlighet att lösenordsskydda dokument för att säkerställa att endast de med tillstånd få tillgång till viktig information. Ett lösenord kan tas bort i Adobe Acrobat om säkerheten inte längre behövs.

Instruktioner

1 Starta Adobe Acrobat.

2 Klicka på "Fil" i den övre menyn och sedan "Öppna". Klicka på PDF-filen du vill ta bort lösenordet från och klicka på "Öppna". Du uppmanas att ange lösenordet för dokumentet.

3 Ange lösenord i lösenordsprompten och klicka på "OK". Dokumentet öppnas i Adobe Acrobat.

4 Klicka på "Avancerat" i den övre menyn och klicka sedan på "Ta bort säkerhet." Fönstret dokumentegenskaper lanserar.

5 Klicka på fliken "Säkerhet" i fönstret dokument och välj "Nr säkerhet" under menyn "säkerhetsmetod". Klicka på "OK" för att stänga fönstret.

6 Klicka på "File", "Spara" för att spara ändringarna dokument. Nästa gång du eller någon annan öppnar PDF-filen, krävs inte ett lösenord.