Yshopnoosa.com

Hur att hitta en IP-adress från ett e-postmeddelande

Hur att hitta en IP-adress från ett e-postmeddelande

En IP-adress eller IP-adress, är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas varje dator som ansluts till Internet. IP-adresser alltid identifiera inte enstaka datorer, men kan också identifiera nätverk, särskilt i stora företag. Att hitta en avsändares eller din egen, IP-är adress från ett e-postmeddelande så enkelt som att titta på detaljer och fullständiga rubrikerna.

Instruktioner

Hur att hitta en IP-adress i Gmail

1 Logga in på ditt Gmail-konto.

2 Öppna e-postmeddelandet från avsändare vars IP-adress du vill hitta.

3 Klicka på den inverterade triangeln bredvid "Svara"-knappen. Klicka på "Visa original".

4 Hitta den "mottaget: från" linje. Avsändarens IP-adress kommer att skrivas inom parentes och parenteser. Din IP-adress kommer att vara i den "Received: av" linje.

Hur att hitta en IP-adress i Hotmail

5 Logga in på ditt Hotmail-konto.

6 Öppna e-postmeddelandet från avsändare vars IP-adress du vill hitta.

7 Klicka på knappen "Åtgärder" under tiden meddelandet togs emot. Klicka på "Visa meddelandekälla."

8 Hitta den "mottaget: från" linje. Avsändarens IP-adress kommer att skrivas inom parentes och parenteser.

Hur att hitta en IP-adress i Yahoo

9 Logga in på ditt Yahoo-konto.

10 Öppna e-postmeddelandet från avsändare vars IP-adress du vill hitta.

11 Klicka på "Full Headers" under e-postmeddelandet.

12 Hitta raden "X-med ursprung-IP". Avsändarens IP-adress kommer att skrivas inom parentes.