Yshopnoosa.com

Hur krympa en postlåda storlek Exchange

Hur krympa en postlåda storlek Exchange

Användare med konton på en Microsoft Exchange server får kvoter som begränsar mängden data som de tillåts att lagra i sina postlådor. Alla meddelanden i en användares postlåda, inklusive data från mapparna "Skickat" och "Borttaget" räknas mot gränsen. Microsoft Outlook-programmet innehåller en rensningsverktyget för postlåda, som ger möjligheter att snabbt krympa storleken på din Exchange-postlåda.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Outlook på din dator och logga in på ditt Exchange-konto.

2 Klicka på fliken "Mail" i det nedre vänstra hörnet av fönstret.

3 Öppna menyn "Verktyg" och välj alternativet "Rensning av postlåda".

4 Klicka på knappen "Visa postlådestorlek" att se hur mycket utrymme din sända med posten data tar upp på Exchange-servern.

5 Tryck på knappen "Tom" att rensa mappen "Borttaget" och krympa storleken på din Exchange-postlåda.

6 Slå på "Ta bort" knappen för att automatiskt radera dubbletter versioner av objekt i postlådan på Exchange-kontot. Dessa dubbletter skapas ofta när du synkronisera Outlook med en mobiltelefon eller annan mobil enhet. Ta bort dem kan skapa mer utrymme i din brevlåda.