Yshopnoosa.com

Återställa en låst Kindle brand

Återställa en låst Kindle brand

En inte svarar, fryst Kindle Fire är ungefär lika nyttig och kul som en Papperspress. Med din eld fryst, du inte kan komma åt din apps eller Kindle bibliotek. Lyckligtvis, frågan kan vara så enkelt som ett svagt batteri. Som Amazon varnar, kan ett svagt batteri orsaka elden ANTÄNDAS att bli unresponsive och fryst. Om det inte löser ditt problem, försäkrar Amazon att många frågor med elden avhjälps genom manuellt återställa enheten.

Instruktioner

1 Plug din Kindle brand i och ladda den minst ett par timmar, vilket ger tid för att samla en betydande kostnad. Om laddningen inte löser problemet på egen hand, koppla ur enheten.

2 Tryck på knappen "Power" och håll ner i minst 20 sekunder. Din Kindle Fire kan stänga innan 20 sekunder är slut, men hålla hålla "Power"-knappen för full 20 sekunder.

3 Tryck på "Power" knappen för att aktivera elden antändas.