Yshopnoosa.com

Hur man refererar till en ingång knappen

När du utvecklar ett formulär i hypertext markup language (HTML), grundläggande formulärfälten kommer inte såvida du inte har en ingång för att skicka formuläret. Formulär på Internet kan användas för en mängd ändamål, inbegripet att skapa medlemmar former, ändra formatmallar eller ändra alternativen i onlinespel. I den form Taggar anger du taggen submit-knappen om du vill skapa en klickbar knapp. Beroende på resten av skriptet form registrerar detta åtgärden.

Instruktioner

1 Öppna HTML-formulärsidan i anteckningar.

2 Hitta din form kodning.

3 Infoga följande kod för att innehålla "Skicka" knappen:

< input type = "Skicka" värde = "Skicka" / >

I detta ingår en knapp med texten "Skicka" (enligt definitionen i fältet "värde"). Detta kommer att lämna in alla data i < form >-taggarna med åtgärden som definieras i huvudformuläret skriptet.